ПОЛИСТОР ООД

ВСИЧКО ЗА ПОЛИГРАФИЯТА

Управител Татяна Савова-Трифонова +359 888 29 22 04
Търговски директор Георги Капашиков +359 882 42 11 74
Склад Цвети Трифонова +359 882 43 51 05
Офис мениджър  Гергана Савова +359 889 42 71 21

Имаме някои добри новини новини за клиентите! CITOject F е нова звезда между изхвърлящи CITO материали. Вече са в серийно производство.

Предназначени са основно за преработка на велпапе. Името й е: CITOject F 15 SAND.

 

Предимствата на този нови вид материал от групата CITOject F – за най-разпространените му приложения са следните:

  • намаляване на нараняванията по картона и увеличаване скоростта на трансфера на листата. Interfering dents are significantly reduced.
  • CITOject F не се амортизира бързо под влиянието UV фактор. Втвърдяването му или намаляване на механичното му съпротивление е с течение на времето доста незначително и не влияе върху качеството на процеса на обработка – рязане, огъване и др. Поради това срокът му на експлоатация е сравнително дълъг.
  • Когато се използва във вариант самозалепващ - EasyFix version, отстраняването на остатъците от него става много бързо и лесно. Работната му повърхност запазва качеството напълно за дълго време..
  • Изхвърлящия материал CITOject F е сертифициран като безопасен и за производството на опаковки за хранителни материали.

Posted by admin