ПОЛИСТОР ООД

ВСИЧКО ЗА ПОЛИГРАФИЯТА

Управител Татяна Савова-Трифонова +359 888 29 22 04
Търговски директор Георги Капашиков +359 882 42 11 74
Склад Цвети Трифонова +359 882 43 51 05
Офис мениджър  Гергана Савова +359 889 42 71 21

Уважаеми клиенти, партньори и приятели, моля обърнете внимание –  в публичното пространство  
се разпространява информация с невярно съдържание, засягаща добре познатите Ви продукти с бранд DS FujiFilm.

Ние вече Ви информирахме, че от 01.Септември.2015 г. материалите с марката Druckerei service - Fuji pressroom chemicals се внасят в България само от фирмата ни Полистор ООД.

Запознайте се с официалното становище на Druckerei service:

 

В тази връзка отново Ви информираме, нашата фирма постоянно поддържа на склад следните материали с марката Druckerei service - Fuji pressroom chemicals: 

- Acedin DH, Acedin DH2010, Acedin Plano 4105(4112), Stabilat D   – добавки към овлажняващия разтвор при машини за листов печат;  
- Alunet, Renal - почистващи средства за алуминиеви пластини;
- Antistik – препарат за против образуване ципа на мастилото;
- Antiset – препарат за почистване на пресови цилиндри;
- Antistat spray - препарат за премахване на статичното електричество;
- Colorstar spray - препарат за против образуването на ципа на мастилото;
- Ecowash C1 – препарат за изпиране на облекла на овлажняващи валци;
- Formasil spray - препарат на силиконова основа за смазване;
- Gummin – консервиращ (гумиращ) разтвор за алуминиеви пластини;
- Handcleanser ( Grafopur) – каша за миене на ръце;
- Novogum Extra  - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Hydrowash -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Powder (Puder) – пудра против копиране;
- RKE – препарат за измиване резервоарите и тръбите на проявителните машини;
- Rolfin Spetzial - паста за дълбоко почистване на намастиляващи валци;
- Rotowash 60-1010 -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Systemcleaner 1397 -  препарат за измиване резервоарите и тръбите на овлажнителните системи;
- UV Wash - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- H 1796, H 1795 – термолепила за лепене откъм гърба;
- H 1765 - термолепило за странично лепене;
- EG 7871S – студено лепило с универсално приложение;
- EG 6362 -  студено лепило за лепене с дюзи;
- EG 6365 -  студено лепило за лепене с диск;
- Pro Run – препарат за намаляване миенето на гумени платна и намастиляващи валци;
- Вододисперсионни и УВ-съхнещи надпечатни лакове и др.

В тази връзка отново Ви информираме, нашата фирма постоянно поддържа на склад следните материали с марката Druckerei service -Fuji pressroom chemicals: 

 

- Acedin DH, Acedin DH2010, Acedin Plano 4105(4112), Stabilat D   – добавки към овлажняващия разтвор при машини за листов печат;  
- Alunet, Renal - почистващи средства за алуминиеви пластини;
- Antistik – препарат за против образуване ципа на мастилото;
- Antiset – препарат за почистване на пресови цилиндри;
- Antistat spray - препарат за премахване на статичното електричество;
- Colorstar spray - препарат за против образуването на ципа на мастилото;
- Ecowash C1 – препарат за изпиране на облекла на овлажняващи валци;
- Formasil spray - препарат на силиконова основа за смазване;
- Gummin – консервиращ (гумиращ) разтвор за алуминиеви пластини;
- Handcleanser ( Grafopur) – каша за миене на ръце;
- Novogum Extra  - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Hydrowash -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Powder (Puder) – пудра против копиране;
- RKE – препарат за измиване резервоарите и тръбите на проявителните машини;
- Rolfin Spetzial - паста за дълбоко почистване на намастиляващи валци;
- Rotowash 60-1010 -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Systemcleaner 1397 -  препарат за измиване резервоарите и тръбите на овлажнителните системи;
- UV Wash - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- H 1796, H 1795 – термолепила за лепене откъм гърба;
- H 1765 - термолепило за странично лепене;
- EG 7871S – студено лепило с универсално приложение;
- EG 6362 -  студено лепило за лепене с дюзи;
- EG 6365 -  студено лепило за лепене с диск;
- Pro Run – препарат за намаляване миенето на гумени платна и намастиляващи валци;
- Вододисперсионни и УВ-съхнещи надпечатни лакове и др.

- See more at: http://printguide.info/news/,4396.html#sthash.HklwkWNu.dpuf

В тази връзка отново Ви информираме, нашата фирма постоянно поддържа на склад следните материали с марката Druckerei service -Fuji pressroom chemicals: 

 

- Acedin DH, Acedin DH2010, Acedin Plano 4105(4112), Stabilat D   – добавки към овлажняващия разтвор при машини за листов печат;  
- Alunet, Renal - почистващи средства за алуминиеви пластини;
- Antistik – препарат за против образуване ципа на мастилото;
- Antiset – препарат за почистване на пресови цилиндри;
- Antistat spray - препарат за премахване на статичното електричество;
- Colorstar spray - препарат за против образуването на ципа на мастилото;
- Ecowash C1 – препарат за изпиране на облекла на овлажняващи валци;
- Formasil spray - препарат на силиконова основа за смазване;
- Gummin – консервиращ (гумиращ) разтвор за алуминиеви пластини;
- Handcleanser ( Grafopur) – каша за миене на ръце;
- Novogum Extra  - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Hydrowash -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Powder (Puder) – пудра против копиране;
- RKE – препарат за измиване резервоарите и тръбите на проявителните машини;
- Rolfin Spetzial - паста за дълбоко почистване на намастиляващи валци;
- Rotowash 60-1010 -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Systemcleaner 1397 -  препарат за измиване резервоарите и тръбите на овлажнителните системи;
- UV Wash - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- H 1796, H 1795 – термолепила за лепене откъм гърба;
- H 1765 - термолепило за странично лепене;
- EG 7871S – студено лепило с универсално приложение;
- EG 6362 -  студено лепило за лепене с дюзи;
- EG 6365 -  студено лепило за лепене с диск;
- Pro Run – препарат за намаляване миенето на гумени платна и намастиляващи валци;
- Вододисперсионни и УВ-съхнещи надпечатни лакове и др.

- See more at: http://printguide.info/news/,4396.html#sthash.HklwkWNu.dpuf

В тази връзка отново Ви информираме, нашата фирма постоянно поддържа на склад следните материали с марката Druckerei service -Fuji pressroom chemicals: 

 

- Acedin DH, Acedin DH2010, Acedin Plano 4105(4112), Stabilat D   – добавки към овлажняващия разтвор при машини за листов печат;  
- Alunet, Renal - почистващи средства за алуминиеви пластини;
- Antistik – препарат за против образуване ципа на мастилото;
- Antiset – препарат за почистване на пресови цилиндри;
- Antistat spray - препарат за премахване на статичното електричество;
- Colorstar spray - препарат за против образуването на ципа на мастилото;
- Ecowash C1 – препарат за изпиране на облекла на овлажняващи валци;
- Formasil spray - препарат на силиконова основа за смазване;
- Gummin – консервиращ (гумиращ) разтвор за алуминиеви пластини;
- Handcleanser ( Grafopur) – каша за миене на ръце;
- Novogum Extra  - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Hydrowash -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Powder (Puder) – пудра против копиране;
- RKE – препарат за измиване резервоарите и тръбите на проявителните машини;
- Rolfin Spetzial - паста за дълбоко почистване на намастиляващи валци;
- Rotowash 60-1010 -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Systemcleaner 1397 -  препарат за измиване резервоарите и тръбите на овлажнителните системи;
- UV Wash - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- H 1796, H 1795 – термолепила за лепене откъм гърба;
- H 1765 - термолепило за странично лепене;
- EG 7871S – студено лепило с универсално приложение;
- EG 6362 -  студено лепило за лепене с дюзи;
- EG 6365 -  студено лепило за лепене с диск;
- Pro Run – препарат за намаляване миенето на гумени платна и намастиляващи валци;
- Вододисперсионни и УВ-съхнещи надпечатни лакове и др.

- See more at: http://printguide.info/news/,4396.html#sthash.HklwkWNu.dpuf

В тази връзка отново Ви информираме, нашата фирма постоянно поддържа на склад следните материали с марката Druckerei service -Fuji pressroom chemicals: 

 

- Acedin DH, Acedin DH2010, Acedin Plano 4105(4112), Stabilat D   – добавки към овлажняващия разтвор при машини за листов печат;  
- Alunet, Renal - почистващи средства за алуминиеви пластини;
- Antistik – препарат за против образуване ципа на мастилото;
- Antiset – препарат за почистване на пресови цилиндри;
- Antistat spray - препарат за премахване на статичното електричество;
- Colorstar spray - препарат за против образуването на ципа на мастилото;
- Ecowash C1 – препарат за изпиране на облекла на овлажняващи валци;
- Formasil spray - препарат на силиконова основа за смазване;
- Gummin – консервиращ (гумиращ) разтвор за алуминиеви пластини;
- Handcleanser ( Grafopur) – каша за миене на ръце;
- Novogum Extra  - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Hydrowash -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Powder (Puder) – пудра против копиране;
- RKE – препарат за измиване резервоарите и тръбите на проявителните машини;
- Rolfin Spetzial - паста за дълбоко почистване на намастиляващи валци;
- Rotowash 60-1010 -миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- Systemcleaner 1397 -  препарат за измиване резервоарите и тръбите на овлажнителните системи;
- UV Wash - миещ препарат за гумени платна и намастиляващи валци;
- H 1796, H 1795 – термолепила за лепене откъм гърба;
- H 1765 - термолепило за странично лепене;
- EG 7871S – студено лепило с универсално приложение;
- EG 6362 -  студено лепило за лепене с дюзи;
- EG 6365 -  студено лепило за лепене с диск;
- Pro Run – препарат за намаляване миенето на гумени платна и намастиляващи валци;
- Вододисперсионни и УВ-съхнещи надпечатни лакове и др.

- See more at: http://printguide.info/news/,4396.html#sthash.HklwkWNu.dpuf

Posted by admin